MANUÁLNE MANUÁLNE

Kompletná manuálna obsluha. Ručne ovládaný rýchloupínací zverák, manuálne vedený rez proti tlaku pružín. Manuálny posun materiálu.

viac
GRAVITAČNÉ GRAVITAČNÉ

Ručne ovládaný rýchloupínací zverák, rez prostredníctvom hmotnosti ramena – regulované hydraulickým tlmičom a škrtiacim ventilom, priebeh rezu nie je ovplyvnený ľudským faktorom a vedie k vyššej životnosti pásu. Obsluha odštartuje rez tlačidlom START a nastaví reznú rýchlosť. Po dorezaní sa pila automaticky vypne a obsluha manuálne zdvihne rameno. Manuálny posun materiálu.

viac
POLOAUTOMATY POLOAUTOMATY

Kompletné hydraulické ovládanie. Stroj je vybavený riadiacim systémom a hydraulickým agregátom, ktorý po odštartovaní cyklu ovláda zovretie zveráku, rez píly, výjazd do zvolenej polohy a otvorenie zveráku. Rameno píly je do rezu tlačené dvojčinným hydraulickým valcom s možnosťou regulácie tlaku i prietoku. Manuálny posun materiálu.

viac
AUTOMATY AUTOMATY

Pomocou hydraulického agregátu sú ovládané všetky pracovné pohyby ramena píly, zveráku a podávača materiálu. Rameno píly je do rezu tlačené dvojčinným hydraulickým valcom. Rýchlosť pracovného pohybu a sila rezu sú regulované. Diaľka aj počet kusov sú zadávané z ovládacieho panelu. Stroj si sám volí počet podaní a prevádza potrebné výpočty. Systém umožňuje zadanie 9 programov pre rýchle nastavovanie diaľok, prípadne variantu automatickej zmeny rozmeru pre delenie niekoľko prierezov z jednej tyče. Pila umožňuje voľbu medzi automatickým a poloautomatickým režimom, keď sú všetky pohyby ovládané nezávisle.

viac
DVOJSTĹPOVÉ PÁSOVÉ PÍLY uhlové rezy DVOJSTĹPOVÉ PÁSOVÉ PÍLY uhlové rezy

Poloautomatická pila s kompletným hydraulickým ovládaním. Dvojstĺpová konštrukcia s predpätými lineárnymi ložiskami zaručuje maximálnu presnosť a rýchlosť rezu. Natáčanie pre uhlové rezy vľavo i vpravo do 60o. Plynulá zmena obvodovej rýchlosti pásu.
X = ponúka 64 bitový riadiaci systém, zaisťujúci automatickú reguláciu posuvu do rezu v závislosti na reznom odporu materiálu, elektronické nastavenie hornej a dolnej polohy ramena, zobrazenie reznej rýchlosti a rýchlosti posuvu do rezu.
NC = Automatizované pracovisko s programom riadeným natáčaním uhlu a posuvom materiálu do rezu. Počet kusov je zadávaný z ovládacieho panelu, nastavenie požadovanej diaľky je manuálne. Riadiaci systém umožňuje programovanie 99 zadaní. Každé zadanie obsahuje diaľku, uhlu vpravo, uhol vľavo a počet rezov.

viac
DVOJSTĹPOVÉ PÁSOVÉ PÍLY s extrémnou robustnosťou pre delenie plných materiálov DVOJSTĹPOVÉ PÁSOVÉ PÍLY s extrémnou robustnosťou pre delenie plných materiálov

Dvojstĺpové pásové píly pre kolmé rezy. Konštrukcia s predpätými lineárnymi ložiskami. Robustný stroj je určený k deleniu plných materiálov so zameraním na rezné výkony. Hydraulický agregát ovláda všetky pracovné funkcie píly. Plynulá zmena obvodovej rýchlosti pásu.
CNC = kompletné numerické riadenie automatov s podávačom materiálu s možnosťou zadania niekoľko programov pre nastavenie počtu a diaľok rezaných polotovarov.
S = Špeciálna, vysoko produktívna poloautomatická dvojstĺpová pásová pila s kompletným hydraulickým ovládaním vhodná pre odber vzoriek. Pila je určená pre delenie materiálu v kolmých a vodorovných rezoch.
X = ponúka 64 bitový riadiaci systém, zaisťujúci automatickú reguláciu posuvu do rezu v závislosti na reznom odporu materiálu, elektronické nastavenie hornej a dolnej polohy ramena, zobrazenie reznej rýchlosti a rýchlosti posuvu do rezu.

viac
DVOJSTĹPOVÉ PÁSOVÉ PÍLY s extrémnou robustnosťou a pohyblivým stolom DVOJSTĹPOVÉ PÁSOVÉ PÍLY s extrémnou robustnosťou a pohyblivým stolom

Unikátna koncepcia dvojstĺpového prevedenia a pohyblivého pracovného stolu pre upevnenie materiálu a jeho precízne polohovanie. Delenie vo vertikálnej aj horizont. rovine.
Rám píly je tuhý portálový most, obchádzajúci pracovný stôl. Portál je určený pre delenie dlhých polotovarov, ktoré svojou hmotnosťou prevyšujú hmotnosť píly.

viac
DVOJSTĹPOVÉ PÁSOVÉ PÍLY pre delenie trubiek s trojkladkovou koncepciou DVOJSTĹPOVÉ PÁSOVÉ PÍLY pre delenie trubiek s trojkladkovou koncepciou

Unikátna koncepcia dvojstĺpovej pásovej píly s maximálne priechodným ramenom pre delenie trubiek. Pílový pás sklonený o 10 stupňov zaisťuje produktívne a tiché delení zväzkov profilových tyčí.
CNC = kompletné numerické riadenie automatov s podávačom materiálu s možnosťou zadania niekoľko programov pre nastavenie počtu a diaľok rezaných polotovarov.

viac
SUPPORT

PROSPEKTY:

Katalog_2019.pdfKatalog_2019.pdf
LeadwellPinnacleSacoAccuteXEquiptopPEGAS – GONDAKinkelder