eu op eu

www.opkahr.sk

V termíne august 2010 – december 2010 realizuje spoločnosť

( prijímateľ )

MIKRON SLOVAKIA s. r.o., so sídlom Nitrianska 13, 940 04 Nové Zámky

na ul. Kpt. Nálepku 87, v Bánove projekt s názvom

„Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením nových inovatívnych technológií“

cieľom ktorého bolo

zavedenie a vybavenie novej technologickej základne spoločnosti MIKRON SLOVAKIA s.r.o. nákupom nových zariadení s vplyvom na zvýšenie kvalitatívnej úrovne produkcie a s vplyvom na tvorbu nových pracovných miest.

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

„Investícia do Vašej budúcnosti“

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR www.economy.gov.sk

LeadwellPinnacleSacoAccuteXEquiptopPEGAS – GONDAKinkelder