CONTACTS

MIKRON SLOVAKIA s.r.o.

Svetlá 8
811 02 Bratislava 
Slovenská republika
Office and postal address:
Nitrianska 13
940 01 Nové Zámky
Slovakia
 
telefón:
0042135 / 6428 648
telefón:
00421 35 / 6428 649
fax:
0042135 / 6428 650
email:
[javascript protected email address]
 
Company ID No.:
34120297
VAT No.:
SK2020414517
 
The Company MIKRON SLOVAKIA, s.r.o. is registered 
at District court in  Bratislava I, insert No. 105389/B.

 

 

 

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Ing. František Sucharda
generálny riaditeľ
telefón
0042135 / 69 24 625
email:
sucharda@mikron.sk
Ing. Marek Mráz
konateľ, ekonomický riaditeľ
mobil:
00421 915 996 637
telefón
0042135 / 6 9 24 637
email:
mraz@mikron.sk

 

Ing. Peter Kompas
obchodný riaditeľ
mobil:
00421 905 562 072
telefón
0042135 / 69 24 614
email:
kompas@mikron.sk
Ing. Tomáš Šutara
vedúci predaja CNC technológie
mobil:
00421 908 784 048
telefón
0042135 / 6924 613
email:
sutara@mikron.sk

 

Mgr. Nikoleta Tanková
asistent vedenia, marketing
mobil:
00421 918 913 755
telefón
0042135 / 69 24 626
email:
tankova@mikron.sk

 

PREDAJŇA

Mária Takáčová
vedúci referent predaja
mobil:
00421 907 923 055
telefón
0042135/69 24 642
email:
takacova@mikron.sk
Henrieta Mitlíková
referent predaja
mobil:
00421918062437
telefón
0042135/69 24 642

 

 

OBCHODNÝ ÚSEK - Pásové a kotúčové píly, pílové pásy a kotúče, filtračná technika

Ing. Mária Halmešová
vedúci manager predaja
mobil:
00421 918 913 742
telefón
0042135/6924 622
email:
halmesova@mikron.sk
Erik Mandík
obchodný zástupca
Nitriansky, Banskobystrický kraj
mobil:
00421 907 720 115
email:
mandik@mikron.sk

 

Mgr. Milan Paľa
obchodný zástupca
Trenčiansky, Žilinský kraj
mobil:
00421 905 562 082
email:
pala@mikron.sk
Peter Krišanda
obchodný zástupca
Košický, Prešovský kraj
mobil:
00421 905 807 294
email:
krisanda@mikron.sk

 

Peter Kukan
predaj CNC strojov
región Morava
obchodný zástupca
Trnavský, Bratislavský kraj
mobil:
+420730897013, 00421908786528
email:
kukan@mikron.sk

 

TECHNICKÝ ÚSEK - predaj náradia a nástrojov

Radoslav Komáromy
technický riaditeľ
mobil:
00421 907 720 116
email:
komaromy@mikron.sk
Ing. Jaroslav Pánik
technický predajca
Nitriansky, Trnavský, Bratislavský, Banskobystrický kraj
mobil:
00421 908 733 348
email:
panik@mikron.sk

 

 

EKONOMICKÝ ÚSEK

Katarína Ihászová
účtovníčka
telefón
00421356924612
email:
ihaszova@mikron.sk
Mgr. Zuzana Šenkáriková
personalistka, účtovníčka
mobil:
00421907517799
telefón
00421356924612
email:
senkarikova@mikron.sk

 

Zuzana Janičová
referentka
mobil:
00421 917 613 067
telefón
0042135 / 6 924 610
email:
janicova@mikron.sk

 

SERVISNÝ ÚSEK

Ing. Ľubomír Beňovič
vedúci servisu
nahlasovanie porúch
mobil:
00421 905 849 383
telefón
0042135 / 6924 615
fax:
035 / 6924 630
email:
servis@mikron.sk
Mgr. Peter Majerčík
náhradné diely
mobil:
00421 918 327 136
telefón
0042135 / 6924 617
fax:
035 / 6924 630
email:
majercik@mikron.sk

 

Mgr. Matej Juhás
náhradné diely
mobil:
00421917 613 065
telefón
0042135/6924 640
email:
juhas@mikron.sk

 

FILTRAČNÁ TECHNIKA

Ing. Michal Sucharda
výkonný riaditeľ - filtračná technika
mobil:
00421 917 613 066
email:
sucharda.michal@mikron.sk

 

S&S KOVOVÝROBA s.r.o.

Ing. Marek Barták
riaditeľ prevádzky
mobil:
00421 918 403 469
email:
bartak@saskovovyroba.sk
Bc. Ondrej Sucharda
vedúci TPV
mobil:
00421 905 661 731
email:
sucharda.ondrej@mikron.sk

 

 

LeadwellPinnacleSacoAccuteXEquiptopPEGAS – GONDAKinkelder